Mobinea  wspiera rozwój biz­nesu Klien­tów poprzez out­sourc­ing spec­jal­istów SAP/ERP oraz szkole­nia z sys­temu SAP. Rzetel­ność i skuteczność, to cechy, które wyróż­ni­ają nas na rynku. Naszym Klien­tom udostęp­ni­amy sztab wysoko wyk­wal­i­fikowanych Konsultantów SAP oraz programistów ABAP/FIORI. Zobacz więcej recruitment-sap.com