Mobinea to zrzesza niezależnych ekspertów, projektantów, programistów, specjalistów QA oraz konsultantów SAP/ABAP. Jesteśmy zgranym zespołem profesjonalistów skupionych wokół nowych technologii. Naszą pasją są nowatorskie rozwiązania, które z powodzeniem wdrażamy u naszych Klientów. 

Mobinea Recruitment wspiera rozwój biz­nesu Klien­tów poprzez out­sourc­ing spec­jal­istów SAP/ERP oraz szkole­nia z sys­temu SAP. Rzetel­ność i skuteczność, to cechy, które wyróż­ni­ają nas na rynku. Naszym Klien­tom udostęp­ni­amy sztab wysoko wyk­wal­i­fikowanych spec­jal­istów, który zapew­nia dotar­cie do najlep­szych Kandy­datów na poszuki­wane stanowiska. recruitment-sap.com

MOBINEA SP. Z O.O. Prymasa Augusta Hlonda 2 lok. 153 02-972 Warszawa,
VATID:PL8982202777 grupa@mobinea.pl  +48 79 03 78 737